Skip to content

Exhibitions

Upcoming

2017/12/15 [fri]– 12/28 [thu] ITCHI GO ITCHIE ピエール・バルー出会いの軌跡展

2017/12/15 [fri]– 12/28 [thu]
TCHI GO ITCHIE
ピエール・バルー出会いの軌跡展
 

past

 


Artists

Aki Mitsugi
Aki Mitsugi​
箱の中の飛行機Kouki Tsuritani 釣谷幸輝
Kouki Tsuritani
Ryosuke Yasumoto安元亮祐
Ryosuke Yasumoto
Chiaki Horikoshi


 

 


Gallery MORYTA   View Map

092 1076 1032
info@g-morita.com
3-9-28-2F Akasaka Chuo-ku Fukuoka JAPAN